Avslag

Saken

Anstaltsplacering; anstaltens ansökan

 

Beslut

Ansökan avslås

 

Placeringsenheten gör följande bedömning:

Storebror har under verkställigheten rapporterats vid upprepade tillfällen för misskötsamhet där han vägrat att delta i kommande förhör. Med anledning av detta finner placeringsenheten att det föreligger säkerhetsmässiga skäl för fortsatt placering i sluten anstalt. Mot bakgrund av ovanstående avslås anstaltens ansökan om förflyttning av Storebror till öppen anstalt, då det bedöms kvarstå ett behov av kontroll. Anstalten ******** bedöms fortsatt utgöra lämplig placering.

 

Namn på Tjänsteman

 

 

 

2011-03-11 Anstalten

Till: Placeringsenheten

Överklagan gällande beslut 00-2011-000000

 

Jag har med stöd av anstalten ******** ansökt om min förflyttning till den öppna anstalten *******. I beslutet med diarier nummer: 00-2011-000000 avslår Placeringsenheten min ansökan med motiveringen att jag vid upprepade tillfällen rapporterats för misskötsamhet och att jag vägrat delta i efterföljande förhör. Detta är en mycket orättvis bedömning av mitt uppförande under min tid på anstalten. Jag studerar mycket målmedvetet och har sedan jag kom till anstalten ******** för fyra månader sedan tagit 37,5 högskolepoäng. Detta motsvarar något mer än heltidsstudier.

Jag uppför mig föredömligt mot alla i min omgivning och lämnar urinprov när helst anstalten ber mig. Proven är alltid negativa. Då jag tränar mycket och har en förhållandevis hög ämnesomsättning händer det att mitt kreatininvärde är något lågt, speciellt sent på dagarna då jag hunnit urinera flera gånger. Vidare kan jag inte svara på varför mina värden är som de är och har därför valt att inte försöka. Någon misskötsamhet har aldrig styrkts och varje gång personalen har velat förhöra mig angående detta har jag erbjudit ett nytt urinprov.

 

Placeringsenheten stödjer sitt beslut på 7 § KvaL i vilken det framgår att en intagen bör placeras i en öppen anstalt om inte placering i sluten anstalt är nödvändig av säkerhets- eller behandlingsskäl.

Jag menar att det inte finns varken säkerhets- eller behandlingsskäl att ha mig placerad vid sluten anstalt.

Vidare hänvisar Placeringsenheten till 7 a § i vilken det framgår att vid fördelning av intagna mellan anstalter av samma slag ska den intagne med behov av utbildning eller behandling som anordnas vid viss anstalt, om lämpligt, placeras i denna.

Jag ber Placeringsenheten beakta att den röda tråden i min verkställighetsplan är mina studier. I min verkställighetsplan står att jag ska flyttas till en öppen anstalt efter min första övernattningspermission. Då mina studier bedrivs i nära anslutning till anstalten ******* bör jag flyttas dit.

 

Med denna skrivelse ber jag Placeringsenheten att ompröva beslutet om min förflyttning så att jag så snart som tänkbart möjligt ges en plats på anstalten *******.

 

Med vänliga hälsningar //Storebror, 000000-0000 // Bostadsadress , 000 00 Ort


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0